Paasvuur op de poaskaamp

PaasvuurSinds mensenheugenis wordt in Ootmarsum een paasvuur gehouden, maar dat is geen unicum. Getuige een regel uit het Twents Volkslied van J.J. van Deinse, “De paasvuren branden alom in het rond”, moet heel Twente “bezaaid” zijn geweest met paasvuren. Te achterhalen is dat in 1830 van een paasvuur melding wordt gemaakt. Het paasvuur dient nu om de eenheid binnen stad, dorp of buurtschap te bevorderen. De poaskaamp is een stuk weiland aan de rand van de bebouwde kom dat eigendom is van de familie Oortmann. Dit staat zelfs beschreven in een akte van overgang uit 1863 waarbij is bepaald dat dit perceel “is en blijft bezwaard met de last of servituut verbonden aan de gebruikelijke Paaschfeesten, voor de Paasweide, zoals dit vanoudsher gebruikelijk is”. Hieruit kan in elk geval de conclusie worden getrokken dat de paasgebruiken toen al bestonden.