Paastradities meer dan Poaskearls

Natuurlijk draait het tijdens het Paasweekend in Ootmarsum om de acht Poaskearls. Jonge Siepels, die veel verantwoordelijkheid durven te dragen om de Paastradities goed te laten verlopen. Ze weten zich echter gesteund door Ootmarsummers, die de mooie gebruiken met Pasen vol passie in stand willen houden. Niet voor niets is er destijds een stichting in het leven geroepen, die zich als doel heeft gesteld om de Paasgebruiken duurzaam levend te houden.

Henk Eertman is voorzitter van deze stichting en weet als geen ander wat er allemaal komt kijken om alles in goede banen te leiden. Van het aanvragen van vergunningen tot en met het paashout halen. “Het is een veelomvattende klus, die voor velen niet eens merkbaar is. Dat vinden wij als stichting ook helemaal niet erg, want we willen juist op de achtergrond ons steentje bijdragen. De paastradities moeten blijven en daar zetten we ons met hart en ziel voor in,” laat voorzitter Henk Eertman weten.
Op de tweede zondag van de vastentijd worden Henk en zijn vrouw Trees benaderd  met de vraag om een baal stro ter beschikking te stellen. Een week voor Pasen komen twee Poaskearls langs om hierover een bevestiging te krijgen. Ook Evert Zikken van hotel van der Maas krijgt dit verzoek. “Op de zaterdag voor Pasen komen de nieuwe Poaskearls, dus Coen Voorpostel en Luuk Schepers, bij ons om deze baal op te halen. Tevens gaan ze naar Voorpostel, dus voor Coen een thuiswedstrijd, om daar een takkenbos mee te nemen. De beide balen stro en de takkenbos gebruiken ze natuurlijk voor het ontsteken van het paasvuur. Zelf ben ik met anderen die Paaszaterdag in de weer om de paaswagens bij de vrachtboeren te brengen. Deze staan de laatste jaren op een mooie plek in een kapschuur op het terrein van het Openluchtmuseum. De paaswagens worden door de vrachtboeren zelf ingespannen met paarden. Voor Fons Aarnink, 40 jaar vrachtboer, hebben we twee paarden, die door de heer Tonnemaker uit Drenthe worden gebracht. Dat zijn betrouwbare paarden en de eigenaar is die dag ook zelf van de partij. De andere vrachtboeren Walter Brunninkhuis en Hennie Steggink hebben hun eigen prachtige paarden. Zij zijn om 13.00 uur op de Markt om van daaruit naar het Springendal te vertrekken,” beschrijft Henk Eertman de gang van zaken. “Het is maar een klein onderdeel van de activiteiten, want er gebeurt natuurlijk nog veel meer.”

Laagsestraat begaanbaar
Mike Koopman, betrokken bij de renovatie van de Laagsestraat, kreeg de afgelopen weken veel telefoontjes of de Paaswagens geen omleidingsroute hoefden te volgen. “Uiteindelijk heeft hij mij gebeld, want hij moest natuurlijk steeds hetzelfde antwoord geven. Die telefoontjes laten ook zien hoe betrokken meerdere Ootmarsummers zijn. We hebben goed overleg gehad over de route van de Paaswagens en dat is het traditionele traject over de Laagsestraat, waarbij we twee stops hebben. De eerste is bij de Postelhoek dat overgenomen is door Hans Snoeijink, en voor hen is het meteen een vuurdoop. Vele volgers ‘rusten’ daar ook uit onder het genot van een drankje. Daarna leggen we aan bij café de Mors om vervolgens door het stadje naar de Paasweide te trekken,” geeft Henk Eertman aan. Wegenbouwer Lansink heeft op die plekken waar het nodig is de Laagsestraat verhard. “Het wordt een soort grindpad waar we overheen moeten, maar dat is voor de paarden geen probleem.”

Parkeer geen auto’s in de binnenstad
Het verzoek van Henk Eertman aan de bewoners en andere bezoekers van de binnenstad om de auto’s weg te zetten, zodat de hoog en breed opgetaste paaswagens veilig door het stadje kunnen. “Het mooiste is dat we door een autovrij centrum kunnen, want dat zorgt voor veilige situaties.”

Op de Poaskamp is het altijd prachtig om te zien hoe de paarden met hun vol getaste wagens de weide oprijden. Daarna ontstaat er een ‘strijd’ welke ploeg het eerst hun wagen leeg heeft gemaakt. “De paaswagens blijven gewoon op de paasweide en deze halen we dinsdag na Pasen weer op om ze terug te brengen naar het Openluchtmuseum. De Poaskearls zorgen er naderhand voor dat de baoken goed is opgebouwd om op Eerste Paasdag deze in brand te kunnen steken,” aldus Henk Eertman.

Eerste en Tweede Paasdag
Na een voor sommigen vaak korte nacht begint op Eerste Paasdag om 8.30 uur de rondgang rond de Weme. Deze begint bij het Wapen van Ootmarsum. Rond 14.30 uur volgt de tweede rondgang. Daarna is er in de r.-k. kerk om 15.00 uur het Lof. Volgens traditie beginnen de nieuwe Poaskearls het aloude paaslied te zingen en dat wordt massaal meegezongen door de kerkgangers. Om 17.00 uur begint dan het vlöggelen door het centrum van het stadje. Rond 20.00 uur wordt het paasvuur ontstoken door de jongste Poaskearls.


Op Tweede Paasdag herhaalt het ritueel zich met uitzondering van het paasvuur. “Op Tweede Paasdag hebben we met alle betrokkenen een gezellige afsluiting bij Ossenvoort. Onder meer de burgemeester en ‘stads’wethouder Benno Brand zijn dan van de partij om de eerste evaluatie van de paasgebruiken vorm te geven. Daarna vertrekken de Poaskearls naar ’t Pläske om daar met de vrachtboeren en hun begeleiders het paasgebeuren met een maaltijd af te sluiten. Dan zit het er echt op en hopen we weer met veel voldoening terug te kijken op een geslaagd Paasweekend,” besluit Henk Eertman.

Bron: In en om Ootmarsum