Overhandiging Cheque Rabobank

Afgelopen zaterdag 7 november 2021 werd aan de stichting tot bevordering en instandhouding van de paasgebruiken in Ootmarsum, kortweg paasgebruiken Ootmarsum, een cheque overhandigd in het kader van de jaarlijkse sponsoractie van de Rabobank. Onze stichting kent geen leden maar wel de nodige vrienden. Samen hebben zij er voor gezorgd dat we toch het mooie bedrag van bijna € 283,- op onze rekening krijgen bijgeschreven. Van dit bedrag kunnen we in elk geval de onderhoudskosten van de website www.paasgebruiken-ootmarsum.nl  betalen alsmede kosten die we lopende het jaar moeten voldoen.
Daarnaast, en dat is nog veel leuker, krijgen we uit het coöperatiefonds van de Rabobank een bedrag van € 3.250 op onze rekening gestort. De stichting had een aanvraag ingediend om de kosten van herstel van een aangekochte boerenwagen te kunnen bekostigen. Daarnaast kunnen ook de bestaande poaswagens van onderhoud worden voorzien. Ook al zijn deze wagens dan de afgelopen 2 jaar niet gebruikt, het onderhoud blijft wel nodig.

De Cheque werd overhandigd door Reinier Veldboer, lid van de ledenraad van de Rabobank, en Hidde Reinalda. Hidde is als financieel adviseur werkzaam bij genoemde bank.

We willen de Rabobank hartelijk danken voor hun bijdragen.