In memoriam Ben Morshuis

Ben Morshuis is niet meer, hij overleed op 7 februari 2024.

Ben Morshuis (1936 – 2024) is gedurende vele jaren zeer nauw verbonden geweest met de Poaskearls en hun traditie in Ootmarsum.

Vanaf 1970 tot 2015 was hij, als opvolger van zijn oom Gait, voorzanger van de Poaskearls, nimmer liet hij verstek gaan. Het viel hem dan ook bijzonder zwaar dat zijn gezondheid hem dusdanig parten ging spelen dat hij noodgedwongen een punt achter zijn functie als voorzanger moest zetten. Pas op paaszaterdagmorgen, kort voor het moment dat de Poaskearls hem zouden komen vragen heeft Ben, na overleg met Henk Eertman, zijn opvolger, Jan Veldboer, benaderd.

In 2012 had Ben het plan opgevat dat de traditionele paasgebruiken een plek verdienden op de Nationale lijst van Cultureel en Immaterieel Erfgoed. Daar kwam toch nog wel het een en ander bij kijken maar het is uiteindelijk gelukt. Super trots was hij toen in maart 2015 “zijn” traditie aan de lijst werd toegevoegd. Ook zijn functie als nachtwacht in “Rondgang van de Nachtwacht” werd op hetzelfde moment op genoemde lijst geplaatst. De rondgang wordt nu verzorgd door Hans Bolscher.

Ineke Stroeken, destijds directeur bij het kenniscentrum cultureel erfgoed, burgemeester Roel Cazemier en gedeputeerde van de provincie Overijssel, Hester May, verrichten in het bijzijn van vele genodigden, waaronder uiteraard de Poaskearls, de officiële handelingen.

Ineke Stroeken merkte in haar  toespraak op dat het van groot belang is deze tradities te koesteren maar gaf ook aan dat een traditie geen traditie blijft als deze niet meegaat met de tijd. Ben kon zich daarin wel vinden; “ast mear nig te snel geet”. In dat kader past ook zijn uitspraak; Oatmössche oet vrooger joarn, het was niks better mear wal aans”.

Ben mocht 87 jaar worden en in een sfeervolle afscheidsviering in “zijn” Simon en Judaskerk op dinsdag 13 februari 2024 herdacht, waarbij hij aan het eind van de viering door de 6 in functie zijnde Poaskearls op een zeer indrukwekkende manier de kerk werd uitgedragen.
De crematieplechtigheid vond de volgende dag plaats.

‘Goodgoan’ Ben Morshuis – Nieuws Ootmarsum