De Geschiedenis

De oorsprong is niet vast te stellen en een algemene theorie over het ontstaan is er ook niet. Feit is dat jaarlijks vele oud-paoskearls de traditie aangrijpen om zich weer aan te sluiten bij de uitvoering van de traditie, ja zelfs daarvoor met pasen terugkeren naar Ootmarsum. Velen van hen ervaren het jaarlijks weer als een soort reünie. In de loop der jaren vervult de kerk toch een soort centrale rol al is de rol van de geestelijkheid beperkt. De poaskearls voeren tijdens de paastijd de tradities uit. Het zijn over het algemeen jongemannen uit van oorsprong Ootmarsumse families. Dit is op te maken uit de bijgehouden lijst met namen van poaskearls die teruggaat naar 1900. Ditzelfde geldt voor de vrachtboeren die op paaszaterdag hout halen. Het zijn dezelfde families die dit al jaren verzorgen.

In de loop der tijd is er het één en ander veranderd. Zo werd er vroeger paashout gehaald uit het natuurgebied Springendal (nu wordt het daarvoor eerst van elders aangevoerd), de stadsomroeper (vroeger een betaalde baan, nu alleen nog voor 1 dag) gaat rond. Andere aanpassingen: kleding (regenjas, hoed, donkere pantalon en stropdas zijn de laatste jaren vaste outfit dit was vroeger gewoon in colbert): waar nodig is de route aangepast; kinderen gaan niet meer op de paaswagen (te groot risico), maar lopen nu achter de wagens aan. De leverancier van de petroleum voor het paasvuur is gestopt. De brandstof wordt nu door de gemeente geleverd. De leeftijd van de poaskearls bij aantreden is jonger geworden. Vroeger was er nauwelijks belangstelling voor de presentatie van de poaskearls, nu is deze erg groot. Er zijn horeca gelegenheden verdwenen en nieuwe teruggekomen. Stopplaatsen bij het houthalen zijn anders.

Er kan geconcludeerd worden, dat de paasgebruiken in Ootmarsum een rijke historie hebben, maar dat de exacte ouderdom moeilijk is vast te stellen. Wel kan gesteld worden dat ze ook nu nog springlevend zijn.