De Stichting

De Stichting tot bevordering en instandhouding van de Paasgebruiken in Ootmarsum zet zich in om de traditie in al zijn facetten in stand te houden. De stichting is op 23 april 2014 opgericht en heeft haar zetel in Ootmarsum (gemeente Dinkelland).

Activiteiten

Het bevorderen en instandhouden van de eeuwenoude paasgebruiken, waaronder
mede begrepen het onderhoud en instandhouden van de poaswagens en daartoe
behorende materialen en zo nodig deze te vervangen.

Bestuur

Voorzitter: H.A. Eertman
Secretaris: J.H.M. Veldboer
Penningmeester: E.B.M. Tenniglo
Bestuurslid: K.A.A. Bökkers
Bestuurslid: C.S. Eertman
Bestuurslid: P. Kienhuis

SONY DSC

Gegevens voor ANBI – vanaf 1 januari 2015 heeft de stichting de ANBI status gekregen

Fiscaal nr. 8539.57.368
KVK nr. 605.49.742
Bezoekadres Oldenzaalsestraat 16, 7631 CV Ootmarsum
Telefoonnummer 0541 – 29 14 78
E-mailadres Stuur een e-mail
Secretariaat Smithuisstraat 22 , 7631 GH Ootmarsum
Telefoon 0541 – 29 19 54
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Het bevorderen en in standhouden van de eeuwenoude paasgebruiken in Ootmarsum alsmede het beheren en onderhouden dan wel vervangen van een 3 tal oude boeren wagens die gebruikt worden voor het halen van paashout.
Beloningsbeleid van de stichting De stichting kent geen beloningsbeleid. Voor zover noodzakelijk worden uitsluitend gemaakte kosten vergoed.
De balans en staat van baten en lasten Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen