De 3 Poaswagens

De drie Poaswagens zijn gestald in de vakwerkschuren van het Openluchtmuseum Ootmarsum.

Deze stabiele boerenwagens werden door de boer gebruikt voor vervoer van allerlei zaken en vooral voor de oogst. De wagens werden getrokken door een tweetal zware werkpaarden: ook wel ‘Belsen’ genoemd. Maar één keer per jaar werden deze wagens gebruikt voor het halen van dennenhout voor het paasvuur. Steeds werden symbolisch drie wagens gebruikt ‘De Heilige Drie Eenheid’. Op de foto de wagens uit 1920.

paaswagens1

Tot 1956 stelden de boeren uit de omgeving van Ootmarsum hun wagens beschikbaar, maar met de opkomst van de tractor schaften de boeren het gebruik van deze wagens af en werden er door de z.g. Poaskearls in samenwerking met de gemeente speciaal hiervoor wagens aangekocht en onderhouden Tot op de dag van vandaag wordt de traditie rond Pasen in Ootmarsum in ere gehouden en komen de wagens met paarden en voerlui op Paaszaterdag om 13.00 uur op de Markt bijeen, waarna gezamenlijk het hout voor het paasvuur opgehaald wordt uit het bosgebied “Het Springendal”. Na zonsondergang komen de wagens terug samen met de Poaskearls en helpers onder het zingen van het paaslied ‘Alleluja den blijden toon’. Op de eerste Paasdag wordt om 20.00 uur het paasvuur ontstoken. Dit vuur is een symbool uit oude tijden om boze geesten te verdrijven en ook om te vieren dat het nieuwe voorjaar is aangebroken.

Paaswagens2     Paaswagens3
gerestaureerde paaswagen   stalling paaswagens OLM (5)